Pesničky pre detičky

Bol raz jeden celko

Ak si chcete naše pesničky zakúpiť, kontaktujte nás.
Cena CD je 10€ + 2€ zabalenie a poštovné.

Na hudobnom CD nájdete
 
1. Bol raz jeden Celko, 2:51
2. Stromček, 3:53
3. Tancoval vĺčik, líška, zajačik, 2:37
(neuveriteľný príbeh)
4. Ai vist lo lop, 4:12
5. Lepila si lastovička, 2:40
6. Zamazalo sa raz blato, 3:14
7. Tancujte myši, Myška Ada, 2:19
8. Mechúrik Koščúrik s kamarátmi, 10:24
(ľudová rozprávka o muzikantoch)
9. Záhradka, 3:00
10. Cesta zrnka, 2:14
11. Sú mlynári, sú, 3:51
12. Oheň v peci, 3:20
13. Zimný kalendár, 3:48
14. Koník biely, 2:55
 
Celkom: 51:52

BOL RAZ JEDEN CELKO, žil vo svete veľkom... vo svete plnom hudby, odkedy je človek človekom. Toto CD je určené (nielen) detskému poslucháčovi. Svojou elementárnou melódiou, poetickým textom a zvukom viac než štyridsiatich hudobných nástrojov a zvukových hračiek chce potešiť a inšpirovať deti, rodičov, učiteľov.

CD tvoria autorské piesne a ľudová zhudobnená rozprávka. Dramaturgicky vychádza z kalendárneho roka, tematicky je inšpirované námetmi z prírody, ľudových obyčajov, remesla, pracovných činností. Svojím obsahom chce CD vzbudiť záujem o umeleckú tvorbu, environmentálne chápanie života okolo nás a objavovať svet hudby a hudobných nástrojov. Poučenie a pointa na konci piesne a rozprávky naznačujú zmysel nášho každodenného života.

CD – vytvorené v duchu pedagogiky Carla Orffa – je zároveň interaktívnou učebnou pomôckou: ľahko osvojiteľné refrény, možnosť zatancovať si, muzicírovať na elementárnych hudobných nástrojoch a zvukových hračkách, či vyslovovať staré zvukomalebné slová prinášajú celostný zážitok z reči, hudby a pohybu. Hudba na CD je nahratá výlučne na akustických hudobných nástrojoch (napríklad: pastierske píšťalky, korýtkové husličky, citara, ninera, gajdy, koboz, zvukové hračky a ďalšie).